Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Lokaty i kredyty dla Klientów indywidualnych

Książeczki systematycznego oszczędzania

Deklarowany okres oszczędzania wynosi 18 miesięcy lub 24 miesiące. Oprocentowanie wkładu jest uzależnione od deklarowanego okresu analogicznie jak dla wkładów terminowych, według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Wkłady oszczędnościowe objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Terminowe lokaty oszczędnościowe

Wkłady oszczędnościowe terminowe dla osób fizycznych. Są to oprocentowane rachunki oszczędnościowe, na których Bank przechowuje środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne na określony czas. Odsetki od wkładów i lokat terminowych dopisywane są po okresie umownym. Posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kredyty odnawialne w ROR

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie. Kredyt odnawialny może być udzielony do konta wspólnego.

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

  • Szybka decyzja kredytowa
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Okres kredytowania nawet do 96 miesięcy

Kredyty na cele mieszkaniowe

Dla klientów indywidualnych, a także wspólnot mieszkaniowych (w zakresie remontowo-budowlanym). Kredyt mieszkaniowy można przeznaczyć na remontowo-budowlane lub zakup nieruchomości.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-23

Tabela kursów: 039/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3326
1 USD USD 4,005
1 GBP GBP 5,0691
1 CHF CHF 4,5427