Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Lokata 5,5%
BFG

Kredyty gotówkowe dla Klientów indywidualnych

Przeznaczenie

Kredytowy można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Dla kogo?

Dla klientów indywidualnych.

Korzyści

 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Atrakcyjne oprocentowanie.
 • Okres kredytowania nawet do 96 miesięcy.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu indywidualnie ustalona dla każdego kredytobiorcy na podstawie oceny zdolności kredytowej.

 • Minimalna wysokość kredytu 1 000 PLN.
 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 50 000 PLN.

Okres kredytowania

 • 96 miesięcy - w przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.
 • 12 miesiące - w przypadku kredytów oprocentowanych według stałej stopy procentowej.

Formy zabezpieczenia

Stosuje się formy zabezpieczeń dopuszczone w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku, przy czym standardowe zabezpieczenie kredytu stanowi:

 • Weksel in blanco.
 • Klauzula potrącenia wymagalnej wierzytelności Banku ze środków pieniężnych na ROR - w przypadku kredytów udzielonych posiadaczom ROR.
 • Poręczenie na zasadach ogólnych.
 • Poręczenie wekslowe.
 • Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Jednorazowo, w formie gotówkowej albo bezgotówkowej (przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu).

Forma i sposób spłaty kredytu

W terminie wymagalności, w ratach miesięcznych z rachunku ROR - w formie bezgotówkowej, bądź w wyniku wpłaty gotówkowej. W równych ratach kapitałowych powiększonych o naliczone odsetki.

Oprocentowanie

Według stałej albo zmiennej stopy procentowej, określanej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

 • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu:
  • z kwoty wypłacanego kredytu,
  • w formie gotówkowej albo
  • bezgotówkowej.
 • Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit.
 • Inne opłaty - pobierane jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

 

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2022-09-30

Tabela kursów: 190/A/NBP/2022

1 EUR EUR 4,8698
1 USD USD 4,9533
1 GBP GBP 5,556
1 CHF CHF 5,0714