Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
Gwarancja de minimis
Sprawdź Wygodny Kredyt Gotówkowy
Sprawdź kredyt komfortowy
Sprawdź Kredyt
BFG
BFG

Rządowy program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu przystapił do programu pt.: "Rządowy program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis".

Na podstawie Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorcy lokalni uzyskają dostęp do kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami BGK.

Gwarancja de minimis

Wysokość gwarancji BGK

Gwarancją można zabezpiecznyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł.

Koszty gwarancji BGK

Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0%, natomiast za kolejne okresy roczne wynosi 0,5% kwoty gwarancji.

Zasady uzyskania gwarancji BGK

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Zabezpieczenie gwarancji BGK

Jedynym zabezpieczeniem gwarancji BGK jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Korzyści dla Kredytobiorcy

  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
  • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,
  • brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK.

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK

Kredyty obrotowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym, udzielane w PLN.

Przedmiot kredytowania

Bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

Okres kredytowania

Gwarancją BGK może być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2018-10-17

Tabela kursów: 202/A/NBP/2018

1 EUR EUR 4,2936
1 USD USD 3,7123
1 GBP GBP 4,8794
1 CHF CHF 3,7456