Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Lokaty i kredyty dla rolników

Lokaty terminowe

Wkłady oszczędnościowe terminowe dla osób fizycznych.
Są to oprocentowane rachunki oszczędnościowe, na których Bank przechowuje środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne na określony czas.

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.
Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Kredyty obrotowe (na hektar)

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.
Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego - do kwoty stanowiącej 20% kwoty kredytu, jak również na inne cele inwestycyjne takie jak np. remonty i adaptacje posiadanego majątku trwałego, wykup udziałów.
Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Kredyty inwestycyjne na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zwiększenie istniejącego areału gruntów rolnych.

Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Kredyty bieżące

Finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb rolnika.
Kredyt bieżący może otrzymać rolnicy, którzy m.in. przeprowadzają rozliczenia przez rachunek bieżący umiejscowiony w Banku.

Gwarancja COSME

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu, w związku z przystąpieniem do umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, w tym rolnikom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-09-25

Tabela kursów: 185/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,5892
1 USD USD 4,3188
1 GBP GBP 5,2783
1 CHF CHF 4,747