Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Lokaty terminowe dla rolników

Wkłady oszczędnościowe terminowe dla osób fizycznych.
Są to oprocentowane rachunki oszczędnościowe, na których Bank przechowuje środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne na określony czas.

Korzyści

Korzyści osiągane z faktu posiadania wkładów oszczędnościowych - terminowych:

  • Zróżnicowane terminy umowne.
  • Atrakcyjne oprocentowanie - ustalone w stosunku rocznym.
  • Bezpieczeństwo wkładów - za zdeponowane w Banku Spółdzielczym środki poręcza Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do wysokości określonej ustawą.

Ponadto - posiadając w BS wkłady oszczędnościowe terminowe można:

  • Ubiegać się o kredyt przedstawiając wkład jako jego zabezpieczenie.
  • Ustanowić pełnomocnika (-ów) uprawnionego (-nych) do dysponowania wkładem.
  • Dokonać przelewu (cesji) swojego prawa do wkładu na rzecz innej osoby.
  • Otworzyć rachunek wkładu terminowego na rzecz osoby małoletniej.

Terminy utrzymania wkładów oszczędnościowych

Proponujemy - do wyboru - zróżnicowane okresy umowne

o zmiennym oprocentowaniu

o stałym oprocentowaniu

3- miesięczne

1- miesięczne

6- miesięczne
12- miesięczne

2- miesięczne

24- miesięczne
36- miesięczne

3- miesięczne

Otwarcie rachunku wkładów oszczędnościowych terminowych

W celu założenia rachunku wkładów terminowych, należy:

  • Wypełnić kartę ewidencyjną do r-ku oszczędnościowego.
  • Okazać dokument tożsamości.
  • Wpłacić określoną sumę pieniędzy gotówką lub przelewem.

Odsetki

Odsetki dopisywane są do rachunku wkładów po okresie umownym.

Minimalna kwota wkładu oszczędnościowego dla osób fizycznych - 50 zł.
Odsetki dopisywane są do lokaty po zadeklarowanym okresie.
Za likwidację wkładu przed upływem terminu pierwotnego bank pobiera od każdej zlikwidowanej kwoty - 0,5 %.

Uwaga: Odsetki od wkładów i lokat terminowych dopisywane są po okresie umownym.
Od wkładów terminowych 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcznych podejmowanych przed upływem zadeklarowanego okresu Bank wypłaca odsetki obliczone wg. stopy oprocentowania dla ROR.
Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dopisywane są na koniec roku kalendarzowego. Odsetki od r.o.r. dopisywane są na koniec każdego kwartału.
Przy naliczaniu odsetek uwzględniany jest rok kalendarzowy. Posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-23

Tabela kursów: 039/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3326
1 USD USD 4,005
1 GBP GBP 5,0691
1 CHF CHF 4,5427