Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Sprawdź Kredyt Cztery Kąty
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Zasady Ładu Korporacyjnego

 

KOMUNIKAT

O STOSOWANIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ,,BANK ROLNIKÓW” W OPOLU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.        Zarząd Banku Spółdzielczego ,,Bank Rolników” w Opolu przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania, w zakresie swoich kompetencji, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (Dz. Urz. KNF poz. 17), z wyłączeniem § 8 ust. 4, § 11, § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57 tychże Zasad – co wynika z uwzględnienia zasad proporcjonalności, związanej ze skalą, charakterem oraz specyfiką działalności tutejszego Banku, a także jego możliwościami technicznymi i organizacyjnymi.

Bank działając na podstawie art. 22b ust 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016r. poz. 1826 oraz z 2017r. poz. 1089) zawarł w dniu 31-12-2015r. Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. z Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 poz. 1876), Audyt wewnętrzny wykonany jest w Banku przez ,, Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS” z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym nie wyodrębiono komórki audytu wewnętrznego oraz nie wskazano osoby nią kierującej.

Opole, 20 czerwca 2018r.

        Zarząd BS BR w Opolu

 Załączniki:

Zasady Ładu Korporacyjnego

Struktura Organizacyjna

Ocena RN stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2020r.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2022-05-19

Tabela kursów: 096/A/NBP/2022

1 EUR EUR 4,6429
1 USD USD 4,4231
1 GBP GBP 5,4796
1 CHF CHF 4,5303