Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG


Informacja o możliwości złożenia wniosku o zastosowanie ustawowych wakacji kredytowych w Banku Spółdzielczym “Bank Rolników” w Opolu

 


1. Wnioski są przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022 r.

2. Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

3. Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek w formie:

1) papierowej, poprzez:

a) złożenie Wniosku w Placówce Banku;

b) dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku;


2) elektronicznej, poprzez:

a) system bankowości elektronicznej – wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje 1 Kredytobiorca;

b) dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową – wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest podpisem elektronicznym (KIR, ePUAP) wszystkich Kredytobiorców.


4. Wniosek, składany w formie papierowej, powinien być złożony w Banku najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

5. Wniosek, składany w formie elektronicznej, powinien być złożony w Banku najpóźniej do godziny 12:00, w dniu roboczym poprzedzającym termin płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

 

 

Wniosek wakacje kredytowe.

Wniosek wakacje kredytowe - bankowość elektroniczna.

 Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-11-30

Tabela kursów: 232/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3492
1 USD USD 3,981
1 GBP GBP 5,035
1 CHF CHF 4,551