Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Zastrzeżenia prawne

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu informuje, że dane znajdujące się na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane zostały podane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu oświadcza, że dokłada wszelkich starań zmierzających do zapewnienia aktualności, kompletności i dokładności danych umieszczonych  na stronach niniejszego serwisu internetowego. Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania lub oparcia się na tych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania danych umieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz z tytułu używania niniejszego serwisu internetowego ponosi jego użytkownik.

Użytkownik niniejszego serwisu internetowego korzystając z danych umieszczonych na tych stronach przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego ”Bank Rolników” w Opolu.

Bank Spółdzielczy ”Bank Rolników” w Opolu nie odpowiada za dane umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Wszelkie prawa do danych zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych oraz graficznego wizerunku tych stron posiada wyłącznie Bank Spółdzielczy ”Bank Rolników” w Opolu, a jakiekolwiek kopiowanie lub modyfikowanie w całości lub w części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku Spółdzielczego ”Bank Rolników” w Opolu.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-23

Tabela kursów: 039/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3326
1 USD USD 4,005
1 GBP GBP 5,0691
1 CHF CHF 4,5427